LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Lekis’en

Vi har bygget et anlegg - og er godt i gang med å bygge en bygd…

Dugnad 2011.

Klikk her for å se hva som ble gjort på dugnad i 2011.

Lekis’en velforening  

v/ Nils K. Søfteland              

Saudalskleivane 23              

5136 Mjølkeråen 

 


Tlf.: +47 4146 5200                               Bankkonto:  3624.30.41931

Org. nr.: 994 419 870

e-post: post@lekisen.no

                                                  

 

Med støtte fra:

Tekstboks: GODKJENT
30. april#

8. juni 2010

Klikk her for å se hvordan det var før 2010.

Følg byggingen i 2010 ved å klikke på datoene

Vår 2011