LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Dugnad våren 2011

Våren 2011 fikk vi innvilget mva-kompensasjon.

Vår kasserer Jarle Soldal gjorde et viktig og krevende nybrottsarbeid som utløste full mva-kompensasjon for anlegget. Dette sikret avsetning av nødvendige driftsmidler for årene fremover, samtidig som det ble mulig å gjøre en rekke forbedringer. Se nedenfor.

Dato: våren 2011

Med støtte fra:

Lekis’en

Binge og benker ble malt to strøk.

Steen Hansen leverte maling som holder godt på farge og glans, med nøyaktig samme fargekode som nettingen i bingen og øvrige gjerder.

 

Bingen er i utganspunktet trykkimpregnert, men står nå adskillig bedre rustet for å tåle tidens tann når den i tillegg er oljegrunnet og har fått to malingsstrøk.

Basketkurv i barnehøyde

Frid prøver den nye ekstra basketkurven i barnehøyde. Denne

gangen ble det mål!

 

Boss-spann

Vaktmesterne på vaktmesterlisten har ansvar en måned hver på rundgang. Da inngår blant annet tømming av det nye boss-spannet.

 

 

Fangnett i målene

Det er montert fangnett i målene for å dempe returballer. Dette er håndballnett, men med ekstra blyline montert på dugnad for å få god nok effekt for fotballer.

Tord slipper inn med vilje for å demonstrere!

 

 

Skoleveien har fått lys og grus

Skoleveien opp skråningen bak anlegget, populært kalt ”grisikken” siden den blir så grisete og sleip når det er vått, har fått gatelys. Det kommer til å merkes til vinteren!

 

Stien har i tillegg fått betydelige mengder veigrus, så den blir nok ikke fullt så grisete nå lenger.

 

 

Den største nyvinningen var fast dekke under lekeapparatene. Men det kostet både mye penger og mye dugnadsinnsats.

Men nå slipper vi de stadige problemene med den løse fallgrusen utover hele den asfalterte flerbruksflaten og inn på kunstgresset. Det blir en stor lette for vaktmesterne...

Det ble fint til slutt. Frid og Casper koser seg.