LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Støping av ringmur

Lørdag 28. mai  ble det støpt ringmur samtidig som tribunebenker ble støpt fast.

Videre er det planering av plassen og støping av fundamenter for lysmaster uke 22. Asfaltering og ballbinge uke 23. Det vil bli behov for en god del dugnadsjobbing fremover i den forbindelse.

Dato: 28. mai 2010

Med støtte fra:

Lekis’en

Tertnes Entreprenør - viktig leverandør og sponsor.

 

Grunnarbeidene utføres for en garantisum hvor det ligger inne et betydelig sponsor-element.


Dette gir sikkerhet for oss som utbyggere samtidig som vi slipper å utføre støping av ringmur på dugnad, som er relativt krevende dugnadsarbeid. I stedet får vi enklere dugnadsoppgaver tildelt i samarbeid med TE. Samarbeidet med TE har vært utmerket fra første stund, og har vært svært viktig for prosjektet.

På bildet til venstre ser vi to dyktige fagarbeidere fra det TE-eide selskapet Unneland og Juvik. Darek til venstre og Krzysztof til høyre. De kommer opprinnelig fra Polen, men har bodd og jobbet i Norge de siste fire årene. Dette er proffer som selvsagt jobber etter norske tariffer.

Det støpes fast benker som ”tribune” i skråningen mot sør. Her blir det nydelig å nyte avisen og en kaffetermos.

 

Darek

Krzysztof