LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Klart for forskaling av ringmur

Fredag 21. mai  er det gjort klart for forskaling av ringmur.

Ifølge planen skal forskaling og støping skje i uke 21, planering av plassen og støping av fundamenter for lysmaster uke 22. Asfaltering og ballbinge uke 23. Det vil bli behov for en god del dugnadsjobbing fremover også.

 

Dato: 21. mai 2010

Med støtte fra:

Lekis’en