LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Bilder før og etter maling

Etter høytrykkspyling og maling ser det straks mer staselig ut

125 dugnadstimer med gjerde og lekeapparater...

Dato: 6.-8. mai 2010

Med støtte fra:

Før maling, forarbeider

Andreas

Lekis’en