LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Klart for asfaltering

8. juni  var det ferdig for asfaltering. Vi er strålende fornøyd med arbeidet til Tertnes Entreprenør.

 

Dato: 08. juni 2010

Med støtte fra:

Lekis’en

Tertnes Entreprenør - viktig leverandør og sponsor.

 

Grunnarbeidene utføres for en garantisum hvor det ligger inne et betydelig sponsor-element.


Dette gir sikkerhet for oss som utbyggere samtidig som vi slipper å utføre støping av ringmur på dugnad, som er relativt krevende dugnadsarbeid. I stedet får vi enklere dugnadsoppgaver tildelt i samarbeid med TE. Samarbeidet med TE har vært utmerket fra første stund, og har vært svært viktig for prosjektet.

På bildet til venstre ser vi Thomas Dahl i arbeid med lasermåler for Tertnes Entreprenør.

Under arbeid…..