LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Bilder malingsdugnad

En fantastisk fin gjeng naboer i sving for fellesskapet

125 dugnadstimer med gjerde og lekeapparater...

Dato: 6.-8. mai 2010

Med støtte fra:

Marianne

Susanne

Andreas

Ørjan

Andreas

Susanne

Marianne

Magne

Martin

Ørjan

Olav

Per Harald

Lekis’en