LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Lekis’en

Snart starter byggingen…

I samarbeid med Grønn Etat skal den kommunale ball– og lekeplassen i Lokketodalen omskapes til et topp moderne nærmiljøanlegg. Tippemidler, lokale sponsorer, dugnad, og et stort lokalt engasjement med kronerulling fra over 40 husstander har gjort dette mulig.

De fleste brikkene er nå på plass før byggingen kan starte. 25 nabovarsler er underskrevet med samtykke fra samtlige naboer. Anleggsmaskinene kommer så snart søknaden er godkjent.
Nedenfor ser du en fotomontasje av ballbingen. Den reviderte plantegningen ser du
her.

 

Lekis’en velforening  

v/ Nils K. Søfteland              

Saudalskleivane 23              

5136 Mjølkeråen 

 


Tlf.: +47 4146 5200                               Bankkonto:  3624.30.41931

Org. nr.: 994 419 870

e-post: post@lekisen.no

                                                  

 

Med støtte fra:

Tekstboks: GODKJENT
Byggetillatelse gitt 30. april 2010

KOPI FORSIDE

Slik den så ut 5. mai 2010