LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Asfaltering

Asfalteringen ble gjort unna på 3 dager i uke 24. Tertnes Entreprenør gjør det akkurat slik vi vil ha det, selv om det ble 75kvm mer enn beregnet.

 

Uke 24 2010

Med støtte fra:

Lekis’en

Tertnes Entreprenør - viktig leverandør og sponsor.

 

Grunnarbeidene utføres for en garantisum hvor det ligger inne et betydelig sponsor-element.


Dette gir sikkerhet for oss som utbyggere samtidig som vi slipper å utføre støping av ringmur på dugnad, som er relativt krevende dugnadsarbeid. I stedet får vi enklere dugnadsoppgaver tildelt i samarbeid med TE. Samarbeidet med TE har vært utmerket fra første stund, og har vært svært viktig for prosjektet.

På bildet til venstre ser vi Thomas Dahl i arbeid med lasermåler for Tertnes Entreprenør.

Ferdig asfaltert