Tekstboks: GODKJENT

LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

I et unikt samarbeidsprosjekt mellom frivillige krefter i nabolaget og Bergen Kommune Grønn Etat bygger vi et moderne nærmiljøanlegg på den kommunale lekeplassen i Lokketodalen. Lekis’en velforening står for utbyggingen på vegne av kommunen. Dette er gjort mulig gjennom an banebrytende samarbeidsavtale, og en rekke gode partnere.

Det ble inngått en banebrytende samarbeidsavtale med Bergen Kommune, Grønn Etat. Denne avtalen var selve nøkkelen for den raske realiseringen og utløsing av frivillige krefter og lokale sponsorkroner.

Det ble registrert inn 3 tippemiddelsøknader hos Bergen Kommune - Idrett før 1. oktober 2009:

Ballbinge, flerbruksflate og belysningsanlegg

 

Etter 150 dugnadstimer slapp solen til igjen på lekeapparater , barn og voksne.

I løpet av våren 2009 ble det laget en plan for hele anlegget med ballbinge, flerbruksflate for streetbasket rulleskøyter, tre– og tohjulsykler, belysning og benker.

For at velforeningen skulle kunne bli en juridisk avtalepart ble foreningen registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret.

Samarbeidsavtale Grønn Etat 30.11.2009

Utarbeidelse av plan for  anlegget vår 2009

Trefelling - vi slipper solen inn vinteren 2009

Tippemiddelsøknader og egenkapital oktober 2009

Registrering i enhetsregisteret 18. aug. 2009

Hva skjer, - og hva har skjedd

Lekis’en

§

§

Med støtte fra:

I første halvdel av mai 2010 ble det lagt ned 125 dugnadstimer i rehabilitering av gjerde og lekeapparater. Det har gitt resultater som du kan se her.

Glimt fra dugnadsgjengen kan du se her .

Dugnad på gjerde og lekeapparater mai 2010

25 nabovarsler ble underskrevet med samtykke fra samtlige naboer.

 

Byggesøknaden godkjent 30.04.2010

Fredag 21. mai  er det gjort klart for forskaling av ringmur. Ifølge planen skal forskaling og støping skje i uke 21.

Klart for forskaling av ringmur

Videre er det planering av plassen og støping av fundamenter for lysmaster uke 22. Asfaltering og ballbinge uke 23. Det vil bli behov for en god del dugnadsjobbing fremover i den forbindelse. Bilder fra støpingen kan du se her.

 

Støping av ringmur mai 2010