LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Kontakt oss

Lekisen velforening      

v/ Nils K. Søfteland                    

Saudalskleivane 23                    

5136 Mjølkeråen                       

 

Tlf.: +47 4146 5200

Bankkonto:  3624.30.41931

Org. nr.: 994 419 870

e-post: post@lekisen.no

Besøk oss på: www.lekisen.no

 

 

Lekis’en

Med støtte fra: