LEKIS’EN VELFORENING

- vi bygger nærmiljøanlegg i Lokketodalen

Lekis’en velforening har på vegne av Bergen Kommune fått tillatelse til å bygge et moderne nærmiljøanlegg med ballbinge, flerbruksflate for streetbasket, rulleskøyter, to– og trehjulssykler, benker med mer på den kommunale lekeplassen i Lokketodalen.

Anlegget bygges ved hjelp av tippemidler, støtte fra Bergen Kommune og lokale sponsorer. I tillegg har over 40 husstander i nabolaget betalt inn over 40.000,- kr til prosjektet.

 

Vi trenger fremdeles penger til byggeprosjektet, og vi kommer til å fortsette kronerullingen for å utvikle anlegget videre i tiden som kommer.

 

I tillegg har vi tatt på oss å drifte anlegget i 5 år. Dette inngår som en forutsetning i samarbeidsavtalen med Bergen Kommune. Dermed trenger vi penger til strøm og vedlikehold for disse fem årene.

 

Dette er vårt felles nærmiljøanlegg som er et viktig bidrag for å skape en felles møteplass for barn og voksne i tiden som kommer, og bidra til en trygg og god oppvekst for våre barn.

 

Vi håper at vi med dette prosjektet ikke bare bygger et anlegg sammen, men at vi samtidig bygger en ”bygd”.

 

Takk for alle gaver vi har mottatt så langt.

Støtte kan innbetales til Bankkonto:  3624.30.41931

Vi lover at hver eneste krone skal strekkes maksimalt ved hjelp av mange dugnadshender.

Støtt oss

Lekis’en

Med støtte fra: